toma

Feng shui je nauka, která je v Číně známa čtyři tisíce let. Slovní spojení feng shui v překladu označuje vítr a vodu, tzn. vítr představuje energii, která přináší vodu, bez které není možný život a nic neroste. Feng shui se zabývá životem člověka, jeho potřebami v oblasti harmonie prostředí a týká se zejména bydlení, ve kterém tráví nejvíce času. A protože na každý dům a jeho jednotlivé místnosti má velký vliv jeho vnitřní zařízení, má velikost, tvar a barva dveří a oken také důležitý praktický a dokonce zdravotní význam. Například dveře, zejména vnitřní, plní v bytě komunikační funkci, ale také umožňují proudění dobré energie, která pozitivně ovlivňuje život obyvatel. Aby tato dobrá energie mohla svobodně proudit skrze dveřní otvory, nesmí jí v cestě stát předměty a prvky vnitřního zařízení, které mají ostré tvary.

okna drewniane swidnica okna swidnica okna okragle
Feng shui například klade určité požadavky na vchodové a vnitřní dveře ve vstupní zóně. Toto místo musí být dostatečně osvětleno, má působit přátelsky pro příchozí hosty a zvát do interiéru. Vchodové dveře musejí mít takovou velikost, která harmonizuje se zbytkem a umožňuje svobodné proudění "dobré energie". Podle požadavků stavebního zákona nesmí být v Polsku šířka vchodových dveří menší než 90 centimetrů. Vchodové dveře se musejí otevírat směrem ven a jejich ozdobné prvky (výplně, rámy) musejí mít zaoblené tvary. Kování ve dveřích, zejména madla, úchyty a vizitky, musí být lesklé a dobře viditelné zpovzdálí. Podobné požadavky klade feng shui na interiérové dveře, s tím rozdílem, že by se měly otevírat směrem dovnitř. Velikost a tvar těchto dveří mají také zvláštní význam; musejí být v harmonii s obložením chodby, schodištěm a jednotlivými pokoji. Kromě toho musejí mít všechny ozdobné prvky těchto dveří zaoblené nebo kulaté tvary. Pokud dveře nemají křídla ale pouze obložené ostění, neboli zárubeň, pak její ostré horní rohy zakryjte záclonkami, které přispějí k tomu, že se v této místnosti bude hromadit "dobrá energie", která je tolik potřebná pro život člověka.

Okna a jejich tvary a funkce

Okna podle feng shui slouží nejen k osvětlení místnosti, ale umožňují také výměnu a proudění "dobré energie". Proto každá obytná místnost musí být několikrát denně intenzivně vyvětrána otevřením okna, nejen jeho sklopením, jak se často praktikuje.

Čínská nauka feng shui uvádí, že vedle konstrukce okna nebo součinitele prostupu tepla je důležitý také povrch a tvar okna. V tomto případě se uplatňují např. kulaté (sklopné, otočné, sklopné horní, dvoukřídlové, otvíravé) a obloukové tvary (výsečové, kruhové, košíkové, gotické). Všechna okna s oválnými tvary příznivě ovlivňují výměnu vzduchu a výborně přitahují z venkovního prostředí "dobrou energii". Naopak čtyřúhelníková okna, která se běžně používají, zadržují její pohyb, ale jejich ostré hrany lze zjemnit použitím zaoblených markýz nebo okenic.

okno lukowe

Dodaj artykuł do:
TOMA24