toma

OKENNÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINY REAGUJÍCÍ NA VLHKOST VZDUCHU

Okenní větrací štěrbina je jednoduchý prvek, který se montuje do okna a kterým můžeme navzdory těsně uzavřeným oknům získat dostatečný přívod čerstvého vzduchu do místnosti. Zajišťuje efektivní výměnu znečištěného vzduchu za čerstvý vzduch, který je přiváděn zvenčí. Vzduch, který prochází štěrbinou, proudí přes celý byt do místností s ventilačním potrubím (kuchyně, koupelna), kterým opět odchází ven.

Okenní větrací štěrbina se skládá ze dvou částí: vnitřní, která řídí množství přiváděného vzduchu, a vnější, která chrání proti dešti a hmyzu.

 

toma nawiewniki toma nawiewniki toma nawiewniki

VÝHODY INSTALACE OKENNÍCH VĚTRACÍCH ŠTĚRBIN

  • Zabraňují kondenzaci vodní páry na oknech a nadpražích – chrání byt proti plísním;
  • Nízké náklady na tepelnou energii ve srovnání s běžným větráním pomocí otevřených oken nebo pomocí mikroventilace (zejména při použití automatických větracích štěrbin);
  • Teplotní komfort v místnostech – štěrbiny odstraňují pocit „průvanu“ v dolní části těla (na rozdíl od situace, kdy je v místnosti pootevřené okno);
  • Moderní, automatický a odolný systém větrání
  • Ve srovnání s náklady na každoroční odstranění plísní z povrchu stěn je jednorázový výdaj na pořízení větracího systému nízký a vrátí se po 2 letech užívání;
  • V případě okenních větracích štěrbin reagujících na vlhkost vzduchu funguje celý systém přirozeného větrání automaticky (uživatele nemusí zajímat, zda je štěrbina je otevřená nebo zavřená).

toma nawiewniki

toma nawiewniki

toma nawiewniki

 

NOVINKA NA TRHU – NOVINKA V NAŠÍ NABÍDCE

KOMPLET OKENNÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINA REAGUJÍCÍ NA VLHKOST + OKENNÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINA REAGUJÍCÍ NA TLAK S AKUSTICKOU PŘEPÁŽKOU EXR.HP
HIGRO® a PRESO™ v jednom prvku!

Okenní větrací štěrbina reagující na vlhkost aereco ve verzi higrodynamic™ vybavená nastavením minimálního průtoku.
Jednoduchým posunutím ji lze změnit ve štěrbinu reagující na tlak vzduchu s kontrolou maximálního proudění! A to vše v estetickém provedení monocouque.

Energetická účinnost HIGRO® a funkčnost v obou systémech je zaručena.

 

toma nawiewniki higrosterowane

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Nastavením aretační páčky do polohy HIGRO dosáhnete toho, že větrací štěrbina bude automaticky regulovat otevření klapky. Proudění vzduchu závisí na obsahu vodní páry (relativní vlhkosti vzduchu) uvnitř místnosti, tj. na znečištění vzduchu, které je způsobeno pobytem osob a jejich činností, např. praním, vařením, sušením atd. Polyamidový proužek představuje kontrolní snímač, který vlivem změny relativní vlhkosti vzduchu mění svou délku, a tím způsobuje větší nebo menší otevření klapky a přívod většího nebo menšího množství vzduchu do místnosti.

Naopak nastavením aretační páčky do polohy „1“ (maximální otevření) začne větrací štěrbina reagovat místo vlhkosti vzduchu na jeho tlak. Pokud bude velký rozdíl v tlaku mezi interiérem místnosti a venkovní stranou, bude zabraňovat zvýšení množství přiváděného vzduchu přepážka ve venkovním krytu.

Okenní větrací štěrbiny jsou konstruovány tak, že venkovní vzduch nepřichází přímo do styku s čidlem. Díky tomu činnost větrací štěrbiny ovlivňují aktuální podmínky v interiéru a nikoliv podmínky venku. Větrací štěrbina funguje bez zásahu člověka a nevyžaduje připojení k elektrickému napájení.

SLOŽENÍ KOMPLETU EXR.HP

  • Venkovní kryt s tlakovou regulací – chrání proti dešti a hmyzu a také zmenšuje kanál, kterým proudí vzduch v případě velkého rozdílu tlaku mezi interiérem a venkovní stranou
  • Základna štěrbiny – slouží k upevnění štěrbiny do okna
  • Vnitřní část – která je zodpovědná za množství přiváděného vzduchu

toma nawiewniki higrosterowane

Dodaj artykuł do:
TOMA24