toma

Instrukce pro montáž obloukového zastřešení


1. Vyndat zastřešení z foliového obalu.
2. Přiložit zastřešení ke stěně a obkreslit otvory v upínacích držácích (1)
3. Příklepovou vrtačkou s vrtákem do betonu f=8 mm vyvrtat ve stěně otvory v dříve označených místech.
4. Zasunout hmoždinky do navrtaných otvorů.
5. Z polykarbonátové desky sundat ochrannou folii.
6. Umýt stříšku měkkou houbou a čistou vodou.
7. Přiložit stříšku ke stěně a dotáhnout šrouby.
Velikost:
A = 158 cm
B = 75 cm
C = 38 cm
Mezeru která vznikla mezi stříškou a stěnou vyplnit univerzálním silikonem. Velikost hmoždinek je třeba přizpůsobit k podkladu.

Instrukce montáže mezistěny

1. Vytáhnout mezistěnu z obalu.
2. Rozbalit spojující trubku.
3. Šrouby dlouhými 45 mm spojit mezistěny se spojující trubkou.

Po zamontování  stříšky a smontování dalších elementů je třeba spojit zastřešení s mezistěnou.

1. Vytáhnout plastové záslepky z profilů zastřešení.
2. Závrtnými šrouby s pryžovými podložkami spojit zastřešení s boční přepážkou.
3. Postavit mezistěnu ve svislé poloze.
4. Obkreslit na stěně místo  pro navrtání otvoru pro hmoždinku.
5.  Spodní část mezistěny posunout do strany.
6. Navrtat otvor 10 mm w dříve označeným místě.
7. Přišroubovat mezistěnu ke zdi šroubem s hmoždinkou.
Dodaj artykuł do:
TOMA24