toma

KOTVY NEBO HMOŽDINKY PRO MONTÁŽ OKEN

Kotevní plechy a rámové hmoždinky jsou pro okenní montéry samozřejmostí. Kotevní plechy slouží ke spojení rámů oken a balkónových dveří ze dřeva, hliníku nebo plastu s ostěním montážních otvorů v obytných domech, veřejných budovách, rekreačních stavbách i hospodářských budovách.

Kotevní plechy se upevňují do ostění pomocí konstrukčních kotev. Výběr konstrukčních kotev závisí na druhu materiálu, ze kterého je zeď postavena.

Montáž oken a balkónových dveří musí být provedena podle návodu k montáži, který uvádí výrobce oken a dveří. Musí zohledňovat rozměry ostění stavebních otvorů podle normy PN-ISO 7996-2:1994. Návod k montáži oken musí stanovovat minimální počet kotevních plechů a jejich typ. Doporučená rozteč mezi kotevními plechy nesmí překračovat 700 mm a vzdálenost kotev od rohů nesmí být větší než 150 mm. Doporučená obvodová spára je 10 – 20 mm na každé straně oken a dveří. Druh montážní pěny pro utěsnění stanovuje výrobce oken a dveří. Správná montáž kotevních plechů musí zajistit správnou dilataci mezi rámem okna nebo balkónových dveří a ostěním.

montaz okien swidnica

Dodaj artykuł do:
TOMA24