toma

OKENNÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINY S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM

Větrací štěrbiny s manuálním ovládáním představují nejjednodušší dostupné štěrbiny na trhu. Uživatel samostatně reguluje míru otevření štěrbiny a rozhoduje o množství přiváděného vzduchu volbou jedné z pěti poloh klapky.

Množství přiváděného vzduchu závisí na poloze klapky. Manuálně nastavitelné štěrbiny se nejčastěji používají v místech, kde předpisy neumožňují použít větrací štěrbiny reagující na vlhkost nebo na tlak vzduchu, např. v obytných místnostech s plynovými kotly nebo ohřívači.

 

nawiewniki reczne nawiewnik reczny

OKENNÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINY S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM

Vzduch uvnitř místností se přirozeně znehodnocuje a sytí vodní parou v důsledku dýchání, vaření, sušení, praní nebo koupání. Každoročně stoupá počet uživatelů moderních oken, která se vyznačují velkou těsností. Vysoká akustická izolace je velmi žádoucí, zatímco nedostatečný přívod čerstvého vzduchu z venku vystavuje uživatele:
  • zvýšené vlhkosti, která vede k rozvoji plísní na okenních profilech, pod parapetem a v rozích místností,
  • kondenzaci vodní páry na sklech a jiných studených plochách, např. zdech nebo nábytku;
  • koncentraci toxických látek, které vycházejí z nábytku a materiálů pro povrchovou úpravu;
  • nedostatku vzduchu, který je potřebný pro spalování paliva v plynových kotlech, krbech atd.;
  • riziku uvolňování škodlivého oxidu uhelnatého;
  • přívodu venkovního vzduchu přes ventilační mřížky v kuchyni a koupelně

Každý z výše uvedených činitelů snižuje nejen komfort užívání budovy, ale také vytváří přímé ohrožení zdraví nebo dokonce života uživatelů. Ti mohou v jejich důsledku pociťovat únavu, bolesti hlavy nebo závrať, podráždění nosní sliznice, hrdla, kůže, alergie.

Rozhodnutí o výběru typu větrací štěrbiny závisí na podmínkách v místě, kde by měla být umístěna. Výrobky, které jsou dostupné na trhu, se liší např. principem fungování. Rozlišujeme okenní větrací štěrbiny reagující na vlhkost vzduchu, na tlak vzduchu nebo štěrbiny s manuálním ovládáním.

 

Dodaj artykuł do:
TOMA24