toma

STĚNOVÉ VĚTRACÍ ŠTĚRBINY

Stěnové větrací štěrbiny jsou alternativou k okenním větracím štěrbinám. Lze je montovat ve stěnové propusti nebo na kryt vnější žaluzie. Společně s dodatečným příslušenstvím umožňují dosáhnout nejvyšší akustický útlum ze všech štěrbin reagujících na vlhkost vzduchu. Stěnové štěrbiny jsou ideálním řešením pro novostavby i pro rekonstruované domy

 

toma nawiewnik scienne

bialy nawiewnik scienny

 

toma nawiewnik scienne

 

 

 Stěnové větrací štěrbiny, které nabízíme, jsou řízeny automaticky. Proudění vzduchu závisí na obsahu vodní páry (relativní vlhkosti vzduchu) uvnitř místnosti, tj. na znečištění vzduchu, které je způsobeno pobytem osob a jejich činností, např. praním, vařením, sušením atd. Polyamidový proužek představuje kontrolní snímač, který vlivem změny relativní vlhkosti vzduchu mění svou délku, a tím způsobuje větší nebo menší otevření klapky a přívod většího nebo menšího množství vzduchu do místnosti.

 

PRINCIP FUNGOVÁNÍ STĚNOVÝCH VĚTRACÍCH ŠTĚRBIN

  • Větrací štěrbiny pracují v rozsahu od 35 do 70% relativní vlhkosti. Pokud je vlhkost v místnosti nižší nebo rovna 35 %, je štěrbina uzavřena a přívod vzduchu do místnosti je minimální. Se zvyšováním vlhkosti se štěrbina otevírá a při hodnotě 70 % relativní vlhkosti nebo vyšší dosahuje maximální účinnosti.
  • Větrací štěrbiny jsou konstruovány tak, že venkovní vzduch nepřichází přímo do styku s čidlem. Díky tomu činnost větrací štěrbiny ovlivňují aktuální podmínky v interiéru a nikoliv podmínky venku.
  • Otvor ve štěrbině lze zafixovat v poloze, ve které je zajištěn minimální konstantní přívod vzduchu.
  • V závislosti na způsobu montáže se mění směr proudění vzduchu (vertikální nebo šikmý tok)
  • Větrací štěrbina funguje bez zásahu člověka a nevyžaduje připojení k elektrické síti.

 

 

Dodaj artykuł do:
TOMA24