toma

ZDRAVÍ A VĚTRÁNÍ

Mnoho lidí trpí alergiemi a astmatem a snaží ve svém bytě vytvořit ideální podmínky pro život. Tyto osoby vytvářejí uzavřené místnosti, které je mají ochránit před venkovním znečištěním. Prvním krokem je často výměna starých, netěsných oken za nová s vysokým stupněm těsnosti. Takto vzniká byt, konzerva, uvnitř kterého existuje řada zdrojů znečištění a o nichž často nevíme.

Se zvyšováním tlaku na energetickou účinnost se zvyšuje počet izolovaných staveb a zvláštní význam získává otázka větrání. Pokud je obytná místnost dobře vytopená a izolovaná, musí být pomocí ventilace, která zabraňuje vzniku plísní, odváděna nadměrná vlhkost. Nejčastějším způsobem, jak vyvětrat, je otevřít okno. Tím však k dochází k obrovské ztrátě tepla, což je v rozporu s funkcí okna.

Vývoj civilizace přinesl se sebou vyšší životní úroveň, ale zároveň civilizační choroby. Přibližně 60 % populace vysoce rozvinutých zemí trpí různými alergiemi. Důvodem je vysokému znečištění vzduchu a také snížení obranyschopnosti lidského organismu. Naučili jsme se s tím žít, i když to není příjemné, ale těmto problémům se můžeme vyhnout.

Výsledky mnoha výzkumů ukazují, že člověk tráví více než 90 % času v místnostech.

Jedná se o:

  • obytné místnosti
  • pracovní místnosti
  • místnosti veřejných budov

Člověk vdechuje asi 500 litrů vzduchu za hodinu a během cvičení až osmkrát více. Částečky nečistot menší než 1 mikron (srsti zvířat, kůže, roztoči, plísně a plísňové spóry) tvoří 90 % všech částic ve vzduchu. Patří mezi nejsilnější alergeny. Když se dostanou do plic s vdechovaným vzduchem, snižují jejich účinnost.

 

 

Dodaj artykuł do:
TOMA24